Kapat

Kaza ve Kader ile ilgili nasihatler

Her şey kader ve kazaya bağlıdır. Hidayet elçisi sevgili Peygamberimizin izinden giden bütün Müslümanların inancı budur. Kâinatta Allah’ın bilmediği, izin vermediği ve takdir etmediği hiç-bir şey meydana gelmez.

Yeryüzüne ve size isabet eden hiçbir musibet yoktur ki daha önce kesinleştirdiğimiz bir kitapta mevcut olmasın. Muhakkak ki bu, Allah’a çok kolaydır. (Hadîd, 43)

Muhakkak ki biz, her şeyi bir kadere göre yarattık. (Kamer , 49)

Sizi korku, açlık, mallarda, canlarda ve ürünlerde eksilmeyle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. (Bakara, 155)

Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur:

“Müminin işine hayret edilir. Onun bütün işleri kendisi için hayırlı sonuçlar doğurur. Çünkü kendisine sevindirici bir şey geldiğinde şükreder ve onun için hayır olur. Bir zarar geldiğinde sabreder, yine onun için bir hayır olur. Bu ancak mümine ait bir durumdur.”

“İstediğin zaman Allah’tan iste. Yardım istediğinde Allah’tan yardım iste. Bil ki bütün insanlar, Allah’ın senin için yazmadığı bir yararı sağlamak için bir araya gelseler bu yararı sağlayamazlar. Allah’ın sana yazmadığı bir zararı vermek için bir araya gelseler sana bu zararı veremezler. Artık kalemler kaldırılmış, sayfalar kurumuştur.”

“Bil ki sana isabet edecek şey sana olan hedefinden şaşmaz. Sana isabet etmeyecek şey de gelip sana isabet etmez.”

“Sana faydalı olacak şey için çalış. Allah’tan yardım dile. Acze düşme. Keşke şöyle yapsaydım böyle olurdu, demeyin. Fakat Allah takdir etti ve Onun dilediği şey oldu, deyin.”

“Allah teâlâ bir kul için onun iyiliğinden başka bir şeye hükmetmez.”

Şeyhu’l-İslam İbn Teymiyye’ye, günah ve masiyetin de kul için hayırlı olup olmadığı sorulunca şöyle cevap verdi: “Evet, ancak pişman olması, tövbe ve istiğfar etmesi şartıyla.”

Allah teâlâ şöyle buyurdu:

Belki sizin hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlıdır, hoşlandığınız bir şey de sizin için belki şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara,  216)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

------