Kapat

Münafık Nedir? Ferd ve Toplum Üzerindeki Etkileri

Nifak, dışa İslam’ı ve hayrı vurmak, içeride de küfür ve şerri gizlemek demektir. Ona bu adın veriliş sebebi şeriate bir kapıdan girerken bir diğer kapıdan çıkmasıdır. Alla-u Teala şu buyruğunda onları aynı zamanda fasıklar olarak –ki şeriatin dışına çıkanlar demektir- nitelerken dikkatleri buna çekmektedir.

“Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir.” (Tevbe 9/67)

Allah-u Teala münafıkları kafirlerden daha şerli olarak değerlendirmiştir.

“Şüphesiz münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar.” (Nisa 4/145)

Münafıklığın Çeşitleri

Münafıklık itikadi ve ameli münafıklık olmak üzere iki türlüdür.

İtikadi münafıklık: Kişinin dışa Müslüman olduğunu gösterirken içinde küfrü gizlemesi büyük münafıklıktır. Bu tür münafıklık insanı büsbütün dinden çıkartır. Böyle kimseler cehennemin en alt derecesindedir.

Örnek Olarak; Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’i yalanlamak, getirdiklerinin tamamını yada bazısını yalanlamak, kabul etmemek , sevmemek vb.

Ameli münafıklık: Bundan maksat, kalben küfür olmaksızın münafıklık hasletlerinden birisini işlemektir. Bu, imanın asıl itibariyle kalpte kalması ile birlikte söz konusu olur. Böyle bir ameli münafıklık kişiyi dinden çıkartmaz ancak kişiyi büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır.

Örnek Olarak: Bir kimsenin yerine getirmemeyi niyet ederek söz vermesi, yalan söylemesi, kendisine emanet edilen şeye hıyanet etmesi… Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in “Münafığın alameti üçtür: Konuşurken yalan söyler, söz verirse durmaz, ona bir emanet verilirse hainlik eder.” Buyruğunda olduğu gibi.

Ferd ve Toplum Üzerindeki Etkileri

Münafıklığın fert ve toplum üzerinde oldukça tehlikeli etkileri vardır, bunun çeşidinin ameli yada itikadi olması arasında fark yoktur, kişisel olarak üzerinde itikadi münafıklık hasletleri bulunan kişi, İslam’dan çıkar en ağır ve şiddetli azap onun hakkında söz konusu olur. Münafıklık toplumda fertler arası ilişkileri bozar ve toplumda parçalanmalara sebep olur.  Müslümanların etrafını saran tehlikelere karşı direncini ve düşmanlara karşı durma kudretini azaltır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

------