Kapat

Sabah Namazına Kalkamayanlara Nasihatler

Allah’a binlerce kez hamd olsun. Hepimizin zaman zaman yaşadığı bu problemin çözümü için iki önemli etken var bunlardan birincisi İlim yani bunun kıymetini bilmek ve anlamak diğeri de bunun pratiğe dökülmüş hali olan ameli uygulamadır.

İlmî olarak sabah namazının önemi ve kıymetine dair bilmemiz gerekenler:

Allah-u Teâlâ katında sabah namazının değerinin büyüklüğünü bilmeli. Peygamber sallalâhu aleyhi ve sellem buyuruyor ki:

“Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir.”[1]

“Münafıka en ağır gelen namaz; yatsı ve sabah namazlarıdır. Eğer bilseydi o iki namazda ne var? Sürünerek dahi olsa onun ikisine gelirdi.”[2]

“Kim sabah namazını kılarsa o, Allah’ın himayesindedir.”[3]

 “Allah’ın indinde en faziletli namaz cuma gününün cemaatle kılınan sabah namazıdır.”[4]

“Kim iki bürdeyi kılarsa cennete girer.” İki bürde: Sabah ve ikindi namazıdır.”[5]

 

Sabah namazını kaçırmanın tehlikesinin bilinmesi gerekir. Bunu gösteren hadislerde de bu tehlikeye dikkat çekiliyor:

“Münafıka en ağır gelen namaz, sabah ve yatsı namazıdır.”

İbni Ömer radiyallâu anh’dan rivayet edildiğine göre “Yatsı ve sabah namazında (camide) göremediğimiz adam hakkında iyi düşünmezdik- kötü zanda bulunurduk.[6] Derdi.

Kötü zanda bulunmak sadece bu iki namaza gelmeyen hakkında idi. Çünkü bu iki namazı muhafaza etmek kişinin imanının ve sıdkının (sadık olmasının) ölçüsüydü. Bu ölçüde onun ihlasını gösteriyordu.

Yine, sabah namazını kaçırmanın tehlikesine işaret eden Peygamber sallalâhu aleyhi ve sellem’in şu hadisi: “Kim sabah namazını eda ederse o, Allah’ın himayesindedir. Allahû Teâlâ zimmetinden dolayı sizden birşey talep etmez. Kim onun himayesinden birşeyle çıkmak isterse, ona yetişir sonra onu yüzüstü cehennem ateşine atar.”[7]

Bunlar, müslümanın sabah namazını terk ettiğinde, şevkle kalbini tutuşturmaya yetecek, sabah namazındaki sevabı almak için yarışmaya ve nefsimize nasihat etmek ve azarlamak içindir.

[1] Müslim

[2] İmam Ahmed

[3] “Allah’ın zimmetindedir” manası “Allah’ın koruması altındadır.” en-Nihaye 21/168

[4] es-Silsiletu’s-Sahiha

[5] Buhari Fethu’l-Bari

[6] Taberani el-Kebir

[7]  Müslim

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

------